Dental Tribune Netherlands

Praktijkrichtlijn jeugdigen focust op preventie en motiveren

January 20, 2021

UTRECHT – Op 4 januari 2021 is op initiatief van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) de nieuwe klinische praktijkrichtlijn ‘Mondzorg voor Jeugdigen preventie en behandeling van cariës’ gepubliceerd. De klinische praktijkrichtlijn (KPR) is bedoeld voor (kinder)tandartsen, tandartsspecialisten en mondhygiënisten. Andere mondzorgverleners in de algemene praktijk en personen die anderszins betrokken zijn bij de zorg voor jeugdigen kunnen ook hun voordeel doen met deze KPR.

De Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) onder voorzitterschap van Anne Marie Kuijpers-Jagtman, emeritus hoogleraar Orthodontie aan het Radboudumc, benadrukt dat preventie de basis is van mondzorg bij jeugdigen. Vroegtijdige opsporing van risicogedrag is wenselijk om het kind en de ouders/verzorgers te kunnen helpen om dit gedrag effectief te veranderen. Hen motiveren en trainen van kind en ouders/verzorgers is daarom een toevoeging aan het periodiek mondonderzoek.

In de KPR staat de preventieve en curatieve behandeling van cariës bij jeugdigen beschreven. In alle modules is aandacht voor de zorg voor het kind, en niet enkel voor de mond. In de richtlijn wordt gesteld dat de nadruk van de behandeling primair ligt op het motiveren en trainen van kinderen om goede mondgezondheid te stimuleren door middel van gedragsveranderende gespreksvoering en dit ook kort bij ieder bezoek in te zetten. Zo wordt aanbevolen om ouders/verzorgers te motiveren om kinderen vanaf 9 maanden een beker (zonder tuit) te laten gebruiken, in plaats van een zuigfles, en bij goed gedrag dit ook te complimenteren en motiveren dit goede gedrag voort te zetten.

Verder zijn er aanbevelingen opgesteld voor de preventieve en curatieve behandeling van de gebitselementen, waarbij er onderscheid is gemaakt tussen melkelementen en blijvende gebitselementen. Er wordt aanbevolen bij zowel melk- als blijvende elementen training te geven in effectief poetsen en samen met het kind en/of ouders of verzorgers doelen en de termijn waarop deze doelen worden geëvalueerd te bepalen. Wanneer de gegeven adviezen niet lukken, staan er afhankelijk van het type laesie en element verdere behandelsuggesties beschreven, zoals de overweging om bij een gecaviteerde dentinelaesie in een melkelement fluoridevernis met hoge concentratie fluoride (circa 20.000 ppm F) te appliceren op aangetaste vlakken totdat de cariësactiviteit tot stilstand is gebracht.

De richtlijn voldoet aan de eisen van Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO) en daarmee aan de hoogste wetenschappelijke standaarden. De richtlijn is van commentaar voorzien door de betrokken wetenschappelijke en beroepsverenigingen en door overige aan de mondzorg voor jeugdigen gelieerde organisaties. De richtlijn is goedgekeurd door de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) van het KIMO. Meer informatie, een samenvatting en de volledige inhoud van de richtlijn zijn te vinden op www.hetkimo.nl.

(bron: KIMO)

Scroll down
advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International