Dental Tribune Netherlands

Prinsjesdag stelt zorg en economie centraal

September 23, 2020

UTRECHT – De Rijksbegroting voor 2021 bevat voor de zorg, en specifiek de mondzorg, een aantal relevante punten. Die punten worden door de KNMT en ANT op een rij gezet. Hun gezamenlijke publicatie lijkt een extra signaal richting de voorgenomen fusie van de twee beroepsverenigingen.

Hoewel vorig jaar op Prinsjesdag andere verwachtingen werden gewekt, komt er in 2021 toch geen verhoging van het aantal opleidingsplaatsen Tandheelkunde. Dit ondanks het eerdere advies van het Capaciteitsorgaan om jaarlijks 359 tandartsen op te leiden in plaats van de huidige 275. Een inhoudelijke kabinetsreactie volgt later dit jaar. Volgens KNMT en ANT laat het kabinet op deze manier willens en wetens een tandartsentekort ontstaan.

In 2021 kan de Tweede Kamer een wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel tegemoetzien. Ook streeft het kabinet voor begin 2021 naar een uitgewerkt voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers, zoals overeengekomen in het pensioenakkoord. De verplichting gaat niet gelden voor zzp’ers die zich al hebben verzekerd boven de wettelijke regeling uit. De afbouw van de zelfstandigenaftrek wordt versneld, van € 250,- in het oorspronkelijke plan naar € 360,- per jaar (€ 390,- per 2028): in 2036 is de zelfstandigenaftrek teruggebracht naar € 3.240. Zelfstandigen, maten en zzp’ers worden in 2021 gecompenseerd door een verhoging van de arbeidskorting en een verlaging (van 0,25%) van het belastingtarief in de eerste schijf. Er wordt momenteel niet gehandhaafd op de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA), maar dat moratorium loopt af op 1 januari 2021.

Met de in de troonrede genoemde 5% economische krimp in 2020 bevinden we ons in roerige tijden, stellen KNMT en ANT. Ze “gaan de uitdagingen in 2021 met vertrouwen aan”.

(bron: KNMT, ANT)

Scroll down
advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 8, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International