DT News - Netherlands - Marktwerking in zorg belangrijk verkiezingsthema

Search Dental Tribune

Marktwerking in zorg belangrijk verkiezingsthema

Het Catshuis.
Laura van Dee

Laura van Dee

wo. 5 september 2012

Bewaar

De verkiezingen staan voor de deur en u kunt de tv niet aanzetten of er is een debat aan de gang, geen krant openslaan of een politicus doet zijn mening uit de doeken. Verhitte discussies over uiteenlopende zaken, waaronder de zorg, vliegen de Nederlander om de oren. Maar wat betekenen de standpunten van de partijen over zorgthema’s en financiën nu voor de mondzorgprofessional? Dental Tribune is met een vergrootglas door de verkiezingsprogramma’s gegaan en heeft de plannen voor de zorg op een rij gezet.  

Uit verschillende enquêtes kwam de zorg als belangrijkste verkiezingsthema naar voren. Alle partijen zijn het erover eens dat er maatregelen nodig zijn om de zorgkosten beheersbaar te laten zijn. De zorgkosten stijgen de laatste jaren sneller dan de economie, blijkt uit gegevens van het ministerie van VWS, en drukken daardoor steeds meer op de collectieve begroting. Als er niets verandert, zullen de zorgkosten omstreeks 2040 de helft van het inkomen van een doorsnee gezin beslaan. In de plannen van sommige linkse partijen zelfs meer dan de helft.

Laten we beginnen met de marktwerking in de zorg. Een onderwerp dat met het komen en gaan van de vrije tarieven ook binnen de mondzorg ‘hot’ is. In 2005 werd door coalitiepartners CDA, VVD en D66 marktwerking in de zorg geïntroduceerd. PvdA, SP en GL stemden destijds tegen, waardoor het onderwerp een klassieke links-rechtstegenstelling liet zien. De VVD stelt dat alleen door marktwerking goede en betaalbare zorg gegarandeerd kan worden, maar het zorgstelsel moet dan wel transparanter worden. “Zorgverzekeraars moeten met elkaar concurreren om de gunst van de consument door de beste zorg in te kopen tegen een goede prijs. Als niet bekend is wat de beste zorg is, komt deze concurrentie onvoldoende van de grond.”

De SP verzet zich het hevigst tegen de marktwerking en vindt dat het proces moet worden stopgezet en teruggedraaid. “De zorg is verziekt door marktwerking en bureaucratie.” De PVV, die ook niet onverdeeld enthousiast is, gaat dat te ver: “Teruggaan naar het vorige systeem, zoals de SP wil, betekent maandenlange wachtlijsten en geen enkele prikkel om te verbeteren en te innoveren,” aldus PVV-kamerlid Fleur Agema. De partij is voorstander van een rustigere invoering van het marktwerkingsmodel dan onder het kabinet Rutte. Ook de PvdA heeft weinig vertrouwen in het huidige zorgstelsel. “Concurrentie tussen zorgverzekeraars en betalen per behandeling hebben de kosten explosief doen stijgen, zonder dat mensen er gezonder van werden,” valt in het verkiezingsprogramma te lezen. Consumenten veranderen volgens de PvdA nauwelijks van zorgverzekeraar en de markt is voor 90% in handen van vier aanbieders. De PvdA stelt dat de concurrentie tussen zorgverzekeraars gestopt moet worden, dat specialisten in loondienst moeten komen en dat zorginstelling coöperaties moeten worden. De PvdA stelt voor basiszorg in te voeren, waarbij burgers, overheid, zorgverleners en zorgaanbieders samen beslissen over het zorgaanbod in plaats van de verzekeraars en de markt.

De artsen zelf zijn ook niet onverdeeld enthousiast over het fenomeen marktwerking. Uit een enquête van Medisch Contact onder KNMG-leden bleek dat maar liefst driekwart van de Nederlandse artsen en studenten van medische faculteiten de marktwerking wil afschaffen. Huisartsen kozen vaker voor afschaffen dan medisch specialisten en mensen tot dertig jaar kozen vaker voor behoud van de situatie dan 65-plussers. Opmerkelijk is dat uit diezelfde enquête naar voren kwam dat het aantal stemmen voor de PvdA onder artsen waarschijnlijk lager uitkomt dan bij de verkiezingen in 2010 en dat het aantal stemmen voor de SP gelijk blijft, terwijl deze twee partijen juist tegen marktwerking zijn. D66 staat in peilingen onder artsen bovenaan; bij de verkiezingen in 2010 was de VVD het populairst.

Een tweede belangrijk zorgonderwerp is preventie, een begrip dat ook in de mondzorg de laatste jaren steeds meer aandacht heeft gekregen. Vooral GroenLinks, D66, SP en ChristenUnie hebben preventie hoog op de agenda staan. Zij zetten in op maatregelen ter preventie van ziekten, zoals het ontmoedigen van roken en alcoholconsumptie, het tegengaan van overgewicht en het stimuleren van sporten. D66 wil bijvoorbeeld dat dieetadvisering en programma’s voor het stoppen met roken weer terugkomen in het basispakket en dat zorgverzekeraars gestimuleerd worden te investeren in preventie. GroenLinks stelt, onder het mom van ‘Voorkomen is beter dan genezen’, naast de eerder genoemde maatregelen voor om bij biologische groenten en fruit geen btw te heffen.

De meeste partijen vinden dat de zorg dichterbij moet worden gerealiseerd indien mogelijk. Daarnaast pleiten ze er nagenoeg allemaal voor dat zoveel mogelijk zorg plaatsvindt in eerste lijn. Andere methoden om de zorgkosten te beperken zijn het verhogen van het eigen risico, zoals de VVD voorstaat. Hierover verschillen de meningen echter drastisch. De PVV wil het eigen risico niet verhogen en de SP wil het zelfs verlagen. De PvdA en GroenLinks stellen voor het eigen risico inkomensafhankelijk te maken. De PvdA en de ChristenUnie pleiten daarnaast ook voor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Op dit moment lijkt het erop dat VVD, PvdA en SP volgende week als grootste partijen uit de bus zullen komen. Op gepaste afstand volgen de PVV, CDA en D66 en onderaan bungelen GL, CU, SGP, PvdD en 50PLUS. Over mogelijke coalities wordt momenteel al druk gespeculeerd. Tegenstanders van marktwerking zullen hopen op een links kabinet, terwijl de voorstanders graag de rechtse partijen aan de macht zullen zien.  (Bronnen: Zorgvisie magazine, Arts en Auto, Partijprogramma’s, www.nrc.nl).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement