Rekening tandarts in heldere taal

Search Dental Tribune

Rekening tandarts in heldere taal

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Jan Franke

By Jan Franke

wo. 27 juli 2011

save

NIEUWEGEIN - De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een conceptlijst met nieuwe prestatiebeschrijvingen gepubliceerd. Tandartsen zullen hier vanaf 2012 mee gaan werken als de invoering van de vrije prijzen in de mondzorg doorgang vindt. De codes en beschrijvingen op de tandartsrekening moeten hierdoor begrijpelijker worden. Het streven is dat elke patiënt na een tandartsbezoek in heldere taal op de rekening kan zien wat de kosten van een behandeling zijn.

In de nieuwe lijst is zo veel mogelijk geprobeerd om in de naam van wat het NZA de ‘prestatie’ noemt duidelijk te maken wat de patiënt kan verwachten. Bij iedere prestatie hoort een beschrijving van wat de behandeling inhoudt. Daarnaast is in de prestatiebeschrijvingen meer ruimte voor diagnostiek, preventie en innovatie. De lijst werd opgesteld in overleg met tandheelkundig adviseurs, marktpartijen, consumentenorganisaties, verzekeraars en wetenschappelijke verenigingen.
Als de minister besluit dat er in 2012 vrije prijzen komen in de mondzorg, kunnen tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici zelf bepalen welk bedrag zij vragen voor een behandeling. Eén van de belangrijkste voorwaarden van de minister is transparantie van de rekening en de mogelijkheid tot controle door de consument. Daarnaast verwacht de NZa dat tandartsen voorlichting geven als patiënten vragen hebben over de behandeling. De NZa publiceert de prestaties in dit vroege stadium om voldoende tijd voor voorbereidingen in te bouwen, mochten de vrije prijzen ingevoerd worden.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement