Dental Tribune Netherlands

Hoe haal ik behandelachterstand in?

By Alexander Tolmeijer
April 22, 2020

Zodra er weer ruimte komt om meer patiënten te behandelen dan voor spoed alleen, zijn er twee grote vragen waar je tegenaan loopt: hoe ga ik de behandelachterstand inlopen? En: welke impact heeft dit op de planning zoals ik die tot nu toe aanhield? Door nu na te denken over deze twee vragen, ben je beter voorbereid op het moment dat de praktijkdeuren weer opengaan. In dit artikel lees je een aantal tips die je op weg helpen.

Behandelachterstand inlopen
Tijdens de sluiting van de praktijken vanwege corona hebben we onvermijdelijk zorg uitgesteld die ingehaald moet worden. Niet álle achterstand kan of hoeft echter ingehaald te worden. Gelukkig zijn daarvoor ook compensatieregelingen in het leven geroepen. De kunst is dus in te schatten hoe groot de behandelachterstand is. Om die achterstand weer in te lopen, kun je een aantal maatregelen nemen die onder te verdelen zijn in de volgende categorieën:

  • Efficiënter plannen
  • Langere dagen door avondblokken of shifts
  • Vakanties inperken en de normaal rustige perioden voller plannen
  • Het opschalen efficiënter maken

Als je een brainstorm doet om te bepalen welke acties voor jou interessant zijn, is het belangrijk om daarna nog een keer na te denken welke acties ook het slimst zijn. Vraag je bij iedere mogelijke actie af: hoe groot is de impact ervan? Hoe moeilijk (of makkelijk) is deze actie door te voeren? En, hoe lang duurt het effect van deze maatregel? Deze drie vragen helpen je te bepalen met welke maatregelen je het meest geholpen bent.

Efficiënter plannen
Dit is vaak een lastig onderdeel. Het kost denkwerk en een verandering stuit bijna onherroepelijk op weerstand. Toch is dit wel het ideale moment om je over de planning te buigen. Het effect van een betere planning is duurzaam en het kost geen extra inzet van je team. Als je door wat handigheid 10 minuten per dag slimmer werkt, kan je dit op jaarbasis veel opleveren. Met die dagelijkse 10 minuten win je omgerekend een complete werkweek in een jaar.

Op zaterdag open?
Het invoeren van de zaterdagopenstelling, geeft een ander beeld. Het is relatief makkelijk gezegd, maar je moet stilstaan bij een aantal effecten als je dit overweegt. Jouw team zal hopelijk begrijpen dat de behandelachterstand ingehaald moet worden en dat dit geen weekenddienst is. Als het een tijdelijke maatregel is, dan is het effect ook maar tijdelijk. Zaterdagen doorwerken betekent ook een aanslag op de rust. Als je niet voldoende mensen hebt, kan dat een behoorlijke werkdruk geven die ongemerkt oploopt. Verder leert de ervaring dat mensen op zaterdag makkelijk hun afspraak vergeten. Op zaterdag opengaan is een goed idee, maar het is minder makkelijk dan het wellicht op het eerste gezicht lijkt. Het effect kan natuurlijk wel groot zijn.

Als je alle maatregelen op bovenstaande manier langsloopt dan kan het zijn dat je met jouw team een andere keuze maakt dan je op basis van je eerste gevoel had gedaan.

Impact op de planning
De coronacrisis zal de planning nog lang beïnvloeden. Welke maatregelen moeten we nog meer nemen? Experts in de mondzorg zullen daar een antwoord op moeten vinden. De kreet ‘social distancing’ zal waarschijnlijk nog lang blijven hangen. Het heeft veel invloed op de werkwijze van veel praktijken. Bomvolle wachtkamers kunnen hierbij niet, want de ontvangstruimte moet gelegenheid bieden om afstand van elkaar te houden. Dat is niet in elke setting eenvoudig realiseerbaar. Je moet dus in ieder geval kijken hoe je de planning zo kunt maken dat je korte afspraken vermijdt of combineert met andere langere afspraken.

Naast de fysieke oplossingen in de wachtkamer, kun je nadenken hoe je de tijd aan de receptie zo kort mogelijk kunt houden. Het tijdelijk laten wachten in de auto is een oplossing, maar roept wel de vraag op hoe je de patiënt zo makkelijk mogelijk op tijd naar binnen kunt laten komen.

Samenvattend
COVID-19 zal nog lang onderdeel uit blijven maken van ons dagelijks leven, onze gedachten en werkwijzen. Denk nu na over hoe je de planning zo slim mogelijk kunt aanpassen. Harder werken is misschien onze eerste impulsieve gedachte. Creatiever en langer nadenken kan ons helpen om onszelf niet over de kop te werken en te zoeken naar oplossingen die ook voordelen bieden op de lange termijn. De maatregelen kunnen variëren van een efficiëntere planning tot het werken op zaterdagen of in shifts. Om de beste maatregelen voor jouw team en praktijk te bepalen, helpt het om na te gaan wat de eenvoud, het effect en de impact van iedere maatregel is.

Kun je hulp gebruiken bij het opstellen van een (aangepaste) agendaplanning of bij het efficiënter werken in de praktijk? Dentiva verzorgt trainingen op maat voor de praktijk. Ten tijde van corona organiseren zij ook verschillende webinars die ingaan op hoe om te gaan met de verschillende aspecten die de praktijk op dit moment raken. Meer informatie vind je op www.dentiva.nl of neem rechtstreeks contact op via alexander@dentiva.nl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International