DT News - Netherlands - Workshop Nederlandse Taal en Cultuur

Search Dental Tribune

Workshop Nederlandse Taal en Cultuur

(foto: Canva/JackF)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

do. 25 februari 2021

Bewaar

UTRECHT – De KNMT biedt binnenkort een workshop Nederlandse Taal en Cultuur aan voor buitenlandse tandartsen of specialisten die in Nederland werken. De workshop is vooral gericht op mensen die de taal al op hoog niveau spreken, maar af en toe nog moeite hebben met het samengaan van verbale, non-verbale en paraverbale communicatie. Cursusleider Geert van de Ven vertelt dat communicatieproblemen ook door culturele verschillen in professionele rolopvatting kunnen komen.

“De titel van de workshop mag niet worden misverstaan: het is geen algemene taaltraining, maar de bijeenkomst steekt wel degelijk in op praktijkgerichte communicatie met patiënten en collega’s,” zegt cursusleider Geert van de Ven. “Vooral hierin worden namelijk problemen ervaren. Op dat niveau speelt niet meer alleen de pure taalvaardigheid. Het gaat er niet alleen meer om of een zin correct is, maar ook hoe communicatief die zin is. Ook non-verbale en paraverbale informatie, zoals de toon van de stem, de intonatie en het spreektempo, spelen hierin een rol. Het maakt uit hoe expressief of muzikaal je uitingen verbaal invult, maar ook hoe je erbij kijkt of gebaart.”

Daarnaast ontstaan er volgens Van de Ven soms problemen door culturele aspecten. De gebruiken en (non)verbale communicatie kunnen in Nederland anders zijn dan tandartsen uit het buitenland verwachten. De interculturele samenleving in Nederland vraagt ook een speciale aanpak. “Van belang is ook: wat houdt de professionele rolopvatting van een tandarts in, wat betekent een empathische houding, hoe ga je om met fouten?,” aldus Van de Ven.

De cursus heeft als doel de cursisten meer bewust te maken van de verschillen tussen culturen en hoe daarmee om te gaan, zodat deelnemers zich nog meer verbonden voelen met de Nederlandse taal en cultuur. Aspecten die in de cursus aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de communicatieve verwachtingen van mondige Nederlandse patiënten, de interactie met de patiënt en collega’s en de communicatieve rol als mondzorgprofessional en het effect daarvan op de communicatie.

Verder benadrukt Van de Ven dat vooral het gesprek centraal staat in de cursusaanpak. “Ons bedrijf heet Dutch in Dialogue, omdat we heel erg geloven in de dialoog. We willen heel praktisch te werk gaan, door rollenspellen te spelen. Als iemand teveel met taal alleen bezig is, dan is er geen ruimte om te kijken hoe de reactie is op wat je zegt, dus non-verbaal. De vraag is: ‘Hoe kan ik empathie tonen zonder alleen maar in de zinnetjes te vervallen die daarvoor bedoeld zijn?’.”

De workshop wordt online gegeven op in ieder geval 25 februari en 21 april. Zie voor meer informatie https://www.knmt.nl/academy/studie/nederlandse-taal-en-cultuur.

(bron: KNMT)

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement