DT News - Netherlands - Rondetafeloverleg over taakherschikking

Search Dental Tribune

Rondetafeloverleg over taakherschikking

Loes Raats

Loes Raats

wo. 22 juni 2016

Bewaar

HOUTEN – De Tweede Kamer is van plan een rondetafelgesprek over mondzorg te organiseren. De aanleiding hiervoor is de brief die minister Schippers recent aan de Kamer stuurde over taakherschikking. Ook wil de Kamer aan aantal andere actuele mondzorgonderwerpen aan de orde stellen. Het rondetafelgesprek zou in september, direct na afloop van het zomerreces, moeten plaatsvinden.

Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) nam het initiatief tot het rondetafelgesprek. Hij zal samen met VVD-Kamerlid Arno Rutte een uitgewerkt voorstel voor het gesprek indienen. De ANT verwacht samen met een aantal experts uit de mondzorg aan dit gesprek te zullen deelnemen. Tevens zal de brief die minister Schippers onder druk van de ANT aan de Tweede Kamer heeft geschreven onderwerp zijn van een Algemeen Overleg tussen de Vaste Kamercommissie voor VWS en de minister.

Eerder werd bekend dat een ‘stille stelselwijziging’ voorlopig is voorkomen, nadat zowel ANT als KNMT er bij de minister op aandrongen de voorgenomen taakherschikking te heroverwegen. De wijziging van de Wet BIG zou moeten inhouden dat mondhygiënisten formeel de bevoegdheid krijgen om zelfstandig handelingen te verrichten op het gebied van verdoven, het boren van primaire cariës en het indiceren en diagnosticeren van röntgenfoto’s.

Volgens de ANT zal er een brede maatschappelijke discussie komen over de wenselijkheid van taakherschikking in de mondzorg. Hiermee heeft de vereniging haar doel bereikt.

Naast taakherschikking zijn buitenlandse tandartsen in Nederland, innovatie en mondzorg voor jeugd en ouderen onderwerpen die mogelijk besproken worden. Op 29 juni besluit de Tweede Kamer definitief over het rondetafelgesprek.
(bron: KNMT/ANT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement