Dental Tribune Netherlands

Acute endodontische problemen

By Dr. Antonis Chaniotis
October 10, 2016

Het verzegelen van wortelkanalen met een duurzaam materiaal dat hermetisch afsluit tegen bacteriën is een garantie voor een succesvolle endodontische behandeling op lange termijn. U zult wellicht denken: gemakkelijker gezegd dan gedaan, gezien het complexe karakter van de tandheelkundige anatomie in kwestie. De volgende case study toont echter aan dat voor een betrouwbare vulling van het wortelkanaal soms niet méér nodig is dan een ietwat ongewone druk, namelijk onderdruk.

Na het vormen en reinigen van het kanaal wil de endodontoloog de geprepareerde holte effectief verzegelen. Om dat te kunnen doen zijn een aantal materialen op de markt die erg vloeibaar zijn en daardoor snel afsluiten. De aanwezigheid van verschillende kanalen, niet-detecteerbare zijkanalen of laterale vertakkingen bemoeilijken echter de vorming van een permanente afdichting tegen bacteriën en vloeistoffen die in het wortelkanaal zouden kunnen indringen. Onregelmatigheden, zoals doodlopende kanalen of bogen, zijn niet eenvoudig te identificeren, laat staan goed te verzegelen. Een nieuwe en uiterst eenvoudige techniek met behulp van standaardinstrumenten kan tandartsen echter helpen dit werk in luttele tijd tot een goed einde te brengen. Alles wat we daarvoor nodig hebben, is uiterst vloeibaar afdichtingsmateriaal en een nieuwe zuigcanule, speciaal ontworpen voor endodontologie, die het mogelijk maakt om een lichte onderdruk te genereren. Onderstaande endodontische casus levert het bewijs.

Casus
Een patiënt van 50 jaar werd doorverwezen naar mijn endodontische praktijk voor de evaluatie en eventuele behandeling van de tweede premolaar links in de bovenkaak. Het element was pijnlijk bij percussie en de vestibulaire zone was duidelijk opgezwollen. De test op pulpale vitaliteit door middel van koelmiddel Endo-Ice bleek negatief. Op de röntgenfoto was ook een periapicale laesie te zien, die te wijten was aan een extreem gebogen kanaal (foto's 1 en 2). Dit leidde tot een diagnose van een pulpale necrose; de periapicale toestand wees op een symptomatische parodontitis apicalis.

Na het plaatsen van een rubberdam werd de toegang tot de pulpaholte voorbereid met een DiaDent-diamantfrees, onder microscopisch onderzoek. Twee confluente kanalen werden geïdentificeerd, en een röntgenfoto om de lengte daarvan te bepalen wees op een sterk gebogen anatomie van het kanaal (foto 3). De lengte werd geverifieerd met behulp van de CanalPro Apex Locator. Vervolgens werd de instrumentatie uitgevoerd met HyFlex CM roterende vijlen volgens een zogenaamde voorbereidingsprocedure met enkelvoudige lengte. Een endovijl van 25/0,8 werd gebruikt voor de verbreding. Daarna werd met een opeenvolging van roterende vijlen met een diameter van 15/0,4, 20/0,4, 25/0,4, 20/0,6 en 30/0,4 de werklengte bereikt. Na instrumentatie bevestigde een röntgenfoto dat het oorspronkelijke traject werd behouden (foto 4). De hoek waarmee de periapicale radiografie werd genomen onthulde twee zijdelingse laesies, wat leek te wijzen op twee laterale openingen (foto 5). De kanalen werden na elke instrumentwissel gespoeld volgens een strikte irrigatieprocedure. Twee overeenkomstige conische pennen van guttapercha (30/0,4) werden vervolgens aan de kanalen aangepast. De spoeloplossing die werd gebruikt voor het aanpassen van de conische pennen in guttapercha werd geactiveerd door dynamisch met de hand te schudden (waarbij de pennen werden vastgehouden met een pincet, om zachtjes een verticale beweging te geven).

Tijdens deze procedure werden de kanalen gedroogd met een endodontische zuigcanule die de Zwitserse tandheelkundige firma Coltène/Whaledent onlangs op de markt heeft gebracht. Voorzien van een opzetstuk met externe diameter volgens ISO 60-norm kan deze endodontische zuigcanule, Surgitip-endo genaamd, rechtstreeks in het voorbereide kanaal worden geplaatst, waar hij snel en effectief de spoeloplossing en gelijktijdig andere sporen van vocht verwijdert. Dankzij een uiteinde met een speciaal kogelgewricht, dat in drie richtingen draaibaar is, is de canule uiterst flexibel en is er geen gevaar voor buigen (foto 6). Hij kan gemakkelijk worden aangepast aan wortelkanalen die anders moeilijk toegankelijk zijn, zonder daarbij het opzetstuk zelf af te knellen. Na het drogen van de confluente kanalen werd de Surgitip-endocanule in de vestibulaire kanaalopening geplaatst en werd de spoeloplossing in het linguale kanaal geïnjecteerd. Dankzij een gelijktijdige irrigatie met onderdruk en bovendruk vanuit verschillende openingen kon een continue stroom van verse spoeloplossing worden gecreëerd, waarbij al het vuil werd verwijderd.

De volgende stap was het dichtmaken van het wortelkanaal met onderdruk voor te bereiden. Deze speciale manier van afsluiten werd uitgevoerd met de Surgitip-endocanule en met GuttaFlow 2-materiaal, dat garant staat voor een hermetische afdichting (foto 7). GuttaFlow 2 is een koud systeem waarbij uiterst vloeibaar guttapercha wordt gecombineerd met afdichtingscement. Dit maakt het tot een hoog vloeibaar afdichtingsmateriaal dat gemakkelijk te hanteren is en bewezen heeft een betrouwbare afdichting te zijn tegen bacteriën en vloeistoffen die in het wortelkanaal kunnen indringen. Voor de verwerking is ongeveer tien tot vijftien minuten nodig. Vóór het begin van de eigenlijke procedure moeten het uiteinde van de Surgitip-endo en het opzetstuk van de GuttaFlow-capsule op de opening van beide kanalen worden vastgezet. De twee componenten worden stevig in de openingen gehouden door middel van een afdichtmateriaal dat gedurende een tiental seconden gepolymeriseerd wordt (foto 8). Aan de ingang van het kanaal werkt de afdichting als een tijdelijke blokkering, waaronder met behulp van de zuigcanule een onderdruk kan worden gecreëerd. Op deze manier ontstaat een zone met onderdruk die het afdichtingsmateriaal van guttapercha letterlijk in de kanalen en tot in de kleinste laterale vertakkingen duwt, die tijdens het initiële onderzoek nauwelijks te zien waren.

Zodra de twee componenten zijn gezet, wordt de GuttaFlow 2 FAST-capsule verbonden met het opzetstuk en de Surgitip-endo canule met het uiteinde (foto 9). Terwijl de lucht in de Surgitip-endocanule wordt gezogen, wordt tegelijkertijd het guttapercha-materiaal geïnjecteerd, waarna het zich snel verspreidt in het voorbereide wortelkanaalsysteem. Over het algemeen staat het innovatieve ontwerp van de canule garant voor een hoog zuigvermogen, zonder enige beperking door de hoek waarin de canule wordt geplaatst. In enkele seconden wordt de guttapercha gelijkmatig verdeeld, waardoor de confluente wortelkanalen worden afgesloten. Op deze manier is een volledige controle over de extrusie van het materiaal (foto 10) mogelijk.

Nadat de geïnjecteerde GuttaFlow 2 de Surgitip-endocanule heeft bereikt, kan het voorlopige afdichtingsmateriaal worden verwijderd. De rest van de GuttaFlow 2-capsule werd gebruikt voor een conventionele afdichting. De voorbereide pennen werden voorzichtig op hun plaats gebracht (foto's 11–13). Het element werd gerestaureerd met een vezelversterkte stift, een composiet voor de reconstructie en een metaalkeramische kroon. Onmiddellijk na de wortelkanaalbehandeling was het mogelijk om de laterale openingen op de laatste röntgenfoto van het element te visualiseren (foto 14). Eén jaar na de behandeling toonde de follow-up röntgenfoto een volledige genezing. Het niet-absorbeerbare GuttaFlow 2-materiaal bleek intact in de laterale openingen (foto 15). Op foto's 16 en 17 krijgt u een idee van het klinische aspect van de vestibulaire en occlusale oppervlakken van het element en van het zachte weefsel.

Besluit
Moderne innovatieve afdichtingssystemen hebben uitstekende vloei-eigenschappen. Ze zijn gemakkelijk te hanteren en kunnen de behandeling versnellen, zeker wanneer tandartsen verstandig gebruik maken van hun endodontische instrumenten. Het creëren van een onderdruk met behulp van een canule die speciaal is ontworpen voor endodontische afzuiging kan eenvoudig worden aangeleerd en zorgt voor een extra inkorting van de behandeling. Er is immers geen enkel ander materiaal of instrument nodig. De guttapercha wordt gemakkelijk verdeeld in het wortelkanaalstelsel, tot zelfs in vertakkingen die op voorhand amper waarneembaar waren en vaak onmogelijk af te dichten zijn. De combinatie van moderne apparatuur en de expertise van de tandarts staan bijgevolg garant voor een hermetische afsluiting van het wortelkanaal en voor een optimale bescherming tegen nieuwe infecties. Het afdichten met onderdruk met GuttaFlow 2 zorgt voor een totale controle van het materiaal en een hermetische afsluiting met vloeistof van het hoofdkanaal en de laterale vertakkingen.

Over de auteur
Dr. Antonis Chaniotis studeerde af aan de Faculteit voor Tandheelkunde van de Universiteit van Athene in 1998. In 2003 voltooide hij het driejarig postdoctoraal programma in endodontologie aan de Faculteit voor Tandheelkunde van de Universiteit van Athene. Hij is als klinisch docent voor eerste en postdoctorale opleidingen in de endodontie verbonden aan de Faculteit voor Tandheelkunde van Athene. Dr. Chaniotis heeft tal van artikelen gepubliceerd in zowel lokale als internationale vaktijdschriften, en gaf lezingen ter gelegenheid van meer dan 40 lokale en internationale congressen. Sinds 2011 is hij verantwoordelijk voor het beheer van de videoblog endo-implantair algoritme van de Dental Tribune Study Club.

embedImagecenter("Imagecenter_1_2515",2515, "large");

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International