“Heropening Utrechtse faculteit zou goede zaak zijn”

Search Dental Tribune

“Heropening Utrechtse faculteit zou goede zaak zijn”

De Universiteit Utrecht is de bakermat van de Nederlandse tandheelkunde. (foto: Pixabay)
Ron Koole

Ron Koole

di. 16 april 2019

Bewaar

Een ruime meerderheid van de stemmers steunt ons ‘wilde’ plan: de tandheelkundige faculteit in Utrecht zou heropend moeten worden om zo het tandartsentekort terug te dringen. Valt die heropening inderdaad serieus te overwegen, en waarom? We vroegen het aan prof. dr. Ron Koole, emeritus hoogleraar MKA-chirurgie, verbonden aan het UMC en de Universiteit Utrecht. Ook is hij bestuurder van de reünistenvereniging van Utrechtse alumni Tandheelkunde, de TRV John Tomes. “De Universiteit Utrecht is de bakermat van de Nederlandse tandheelkunde.”

De KNMT en het capaciteitsorgaan hebben alarm geslagen over het dreigende tandartsentekort. Volgens de beroepsvereniging gaan er jaarlijks ongeveer 300 tandartsen met pensioen, terwijl er 240 afstuderen. De komst van buitenlandse tandartsen compenseerde dit tekort de afgelopen jaren enigszins. Recente cijfers van minister Bruno Bruins voor Medische Zorg tonen aan dat de instroom van buitenlandse tandartsen sinds 2017 sterk afneemt. Waar in 2016 nog 263 buitenlandse tandartsen zich in het BIG-register geregistreerd hebben, gaat het 2018 om ‘slechts’ 98 tandartsen. Dit is mede het gevolg van de invoering van de verplichte strenge taaltoets. Nederland kan niet volledig leunen op buitenlandse tandartsen, aangezien het ook passanten betreffen.

Het is daarom essentieel om na te denken over andere oplossingen. Minister Bruins probeert het tekort terug te dringen door taakherschikking in de mondzorg, waarbij de mondhygiënist vanaf 2020 meer zelfstandige bevoegdheid krijgt. Het is een goede zaak om de mondhygiënist meer te betrekken in de praktijk en preventie de boventoon te laten voeren. Maar of dit een doeltreffende maatregel is om het tekort aan tandheelkundige zorg op te lossen en het tandartsentekort terug te dringen, zal de tijd moeten uitwijzen.

Naast de taakherschikking kan gedacht worden aan het uitbreiden van de opleiding aan de bestaande faculteiten in Groningen, Nijmegen en Amsterdam. Echter, deze opleidingen hebben een beperkte capaciteit en kunnen hoogstwaarschijnlijk niet meer dan tien studenten per faculteit extra onder hun hoede nemen. Het dreigende tekort is volgens de KNMT groter, dus wellicht is deze oplossing niet doeltreffend genoeg.

Een potentiële derde oplossing zou de heropening van de Utrechtse faculteit kunnen zijn. Aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht bestaat nog een voorname afdeling MKA-chirurgie met een specialistenopleiding en een grote afdeling Bijzondere Tandheelkunde met de opleiding Maxillofaciale prothetiek. Daarnaast is er de opleiding Mondzorgkunde aan de Hogeschool Utrecht. Ook komt er hoogstwaarschijnlijk een hbo-opleiding voor de moderne tandtechnicus. Er is dus al een kern met een kaakchirurgische/tandheelkundige insteek in Utrecht en de heropening van de Tandheelkundige faculteit zou van grote toegevoegde waarde zijn.

De nieuwe opleiding zou kunnen inzetten op innovatieve moderne tandheelkunde, gebruikmakend van de kennis uit het UMC-U over regeneratieve geneeskunde, 3D-technologie en het ontwikkelen van nieuwe gepersonaliseerde behandelconcepten! Wetenschappelijk onderzoek kan ingebed worden in Utrecht Science Park waar gerenommeerde instituten zijn gevestigd, waaronder het Hubrecht Institute en de wetenschappelijke poot van Nutricia.

Tegenstanders van de heropening bekijken dit mogelijk vanuit een financieel oogpunt. Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht heeft al grote zorgen om twee andere kostbare opleidingen: Geneeskunde en Diergeneeskunde. De overheid zou in de buidel moeten tasten voor een nieuwe faculteit. Ook zou er nieuwe huisvesting gevonden moeten worden, aangezien het voormalig tandheelkundig instituut niet meer bestaat. Tegenstanders willen mogelijk ook de uitkomsten afwachten van het huidige beleid, namelijk de eventuele uitbreiding van bestaande opleidingsfaciliteiten en de taakherschikking. Nadeel hiervan is dat het tekort alleen maar toeneemt.

De Universiteit Utrecht is tenslotte de bakermat van de Nederlandse tandheelkunde. Ik ben daar opgeleid en gepromoveerd en heb daarna veertig jaar mijn kaakchirurgische taak uitgeoefend in het UMC-U. Ik draag Utrecht en de opleiding dan ook een zeer warm hart toe. Vorig jaar heeft de Utrechtse faculteit nog meegestreden tijdens de Nationale Tandheelkunde Quiz. Met het behalen van de tweede plaats mag gesteld worden dat Utrecht nog steeds meetelt. De Utrechtse faculteit heeft veel goede tandartsen opgeleid met duurzame tandheelkunde als fundament, heeft bestuurders geleverd en last but not least ook wetenschappers/docenten voortgebracht die actief waren, maar ook nog zijn, in de andere faculteiten.

Kortom, de heropening van de Utrechtse faculteit zou een goede zaak zijn. Dan kan de TRV John Tomes weer de TSV worden en is de Universiteit Utrecht wederom compleet.

Em. prof. dr. Ron Koole

One thought on ““Heropening Utrechtse faculteit zou goede zaak zijn”

  1. M.A. Van Strien says:

    Ik ben het hier niet mee eens.
    De beste oplossing is een nieuwe faculteit starten in het zuiden. Middelburg of -nog beter – Maastricht. Er is al MKA, geneeskunde en de faculteit tandheelkunde in Aken om mee samen te werken. Pas dan zal je een goede verdeling van tandartsen over het land krijgen, midden en noord is al verzadigd! Dit us de beste oplossing voor Zeeland en Limburg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement