Hyaluronzuurfillers: kunnen vollere lippen te vol zijn?

Search Dental Tribune

Hyaluronzuurfillers: kunnen vollere lippen te vol zijn?

Foto: (Canva/RuslanMalysh)
Iveta Ramonaite, Dental Tribune International

Iveta Ramonaite, Dental Tribune International

di. 8 augustus 2023

Bewaar

MARINGÁ, Brazilië – Lippen zijn er in verschillende maten en vormen, maar vollere lippen worden vaak gezien als fysieke representatie van jeugd en schoonheid. Om die reden ondergaan jaarlijks duizenden vrouwen lipaugmentatie. Maar verhogen lipfillers altijd de aantrekkelijkheid van lippen?

Verschillende onderzoeken tonen aan dat het uiterlijk van het gezicht een belangrijke rol speelt in sociale interacties, wat een van de redenen is waarom esthetische behandelingen aan het gezicht gewoon zijn geworden. Vooral lipvergrotingen zijn makkelijk toegankelijk en in trek onder beroemdheden en mensen met van nature dunne lippen.

Volgens een rapport uit 2017 van de American Society of Plastic Surgeons nam het aantal chirurgische lipaugmentaties tussen 2000 en 2017 met 60% toe. In 2016 zijn 2,6 miljoen fillerbehandelingen uitgevoerd in de VS, en dat aantal groeit jaarlijks.

Hyaluronzuur in een minimaal invasieve behandeling voor lipaugmentatie die veilig en voorspelbaar is en een hoge patiënttevredenheid kent. Om behandelaars te ondersteunen in het gebruik van op de patiënt afgestemde behandelingen met hyaluronzuur, hebben Braziliaanse onderzoekers bekeken of de natuurlijke dikte van de lip voor het opvullen invloed heeft op de aantrekkelijkheid na de lipaugmentatie. Ze vroegen tandartsen, specialisten op het gebied van gezichtsharmonisatie en leken om de aantrekkelijkheid te beoordelen van de lippen van zestien vrouwen, opgedeeld in acht vrouwen met dunne en gemiddeld dikke lippen en acht met dikke en volle lippen, voor en na de lipopvulling van hyalorunzuur.

De onderzoekers noteerden dat, volgens de respondenten, de aantrekkelijkheid van de lippen van de deelnemers met natuurlijke dunnere lippen door de fillerbehandeling significant was verbeterd. Ze zagen echter ook dat, hoewel dikkere lippen als aantrekkelijker worden gezien zowel voor als na de lipaugmentatie, deze dikkere lippen aan aantrekkelijkheid verloren na de fillerbehandeling.

De resultaten suggereren dat een groter lipvolume niet altijd fraaier is. “Er lijkt een limiet te zijn in de hoeveelheid filler die moet worden gebruikt bij patiënten die al een bepaald lipvolume hebben vóór de fillerbehandeling,” menen de onderzoekers.

In het licht van de bevindingen opperen de onderzoekers dat mondzorgprofessionals hun patiënten moeten aanraden om de hoeveelheid lipfiller af te stemmen op het lipvolume van de patiënt vóór behandeling en andere factoren die invloed hebben op de voorkeur voor de lipvorm, zoals etnische achtergrond en het beroep van de patiënt. “Behandelaars moeten zich ervan bewust zijn dat schoonheid altijd onderhevig is aan trends. De patiënt verwacht van zijn behandelaar dat deze op de hoogte is van de meest recente wetenschappelijke literatuur en schoonheidstrends. Een goed gesprek tussen de professional en de patiënt zal het vertrouwen tussen hen verhogen,” aldus de onderzoekers.

Het onderzoek, getiteld ‘Evaluation of the attractiveness of lips with different volumes after filling with hyaluronic acidʼ, is op 21 maart online gepubliceerd in Scientific Reports.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement