Geen toestemming nodig bij overdracht patiëntendossiers

Search Dental Tribune

Geen toestemming nodig bij overdracht patiëntendossiers

(foto: Shutterstock)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

do. 15 augustus 2019

Bewaar

UTRECHT – Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is het niet nodig om patiënten bij praktijkoverdracht expliciet om toestemming te vragen voor de overdracht van hun dossier aan de nieuwe zorgverlener. Dat meldt VvAA. Eerder stelde de autoriteit dat die toestemming wel expliciet gevraagd zou moeten worden.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verlangt dat iedere patiënt expliciet toestemming voor overdracht moet geven. Dit advies zou in alle zorgsegmenten echter gevolgen hebben voor de continuïteit van zorg. Daarom trok VvAA bij de Autoriteit Persoonsgegevens aan de bel. Bij het uitblijven van een expliciete toestemming zou volgens VvAA een groot deel van de patiënten bij de overdracht van hun dossier naar een andere praktijk of instelling, geen zorgverlener meer hebben. Daarnaast zou medische informatie over de patiënt, zoals uitslagen van onderzoeken en rapportages, in zo’n situatie kunnen gaan ‘zweven’. Volgens VvAA is de gebruikelijke handelswijze – informeren over overdracht en gelegenheid voor bezwaar – in lijn met de privacyregels én het beroepsgeheim.

In een reactie beaamde de Autoriteit Persoonsgegevens dat het standpunt van VvAA klopt. De autoriteit zal de visie van VvAA volgen en haar standpunten over de eisen aan de overdracht van patiëntengegevens bij een praktijkoverdracht binnenkort op haar website publiceren. Concreet betekent dit dat zorgverleners die hun praktijk overdragen, hun patiënten daarover moeten informeren en ze laten weten dat hun dossier aan de opvolger wordt overhandigd, zodat deze in staat is de zorg te continueren. Patiënten moeten wel in staat worden gesteld om hier binnen een redelijke termijn bezwaar tegen te kunnen maken. VvAA noemt hierbij vier weken na kennisgeving, of zes tot acht weken in de vakantieperiode.

Het is aan te raden om aan te geven dat deze handelswijze volgens de Autoriteit Persoonsgegevens in overeenstemming is met de AVG. Als de bezwaartermijn zonder reactie is verstreken, kunnen de dossiers aan de opvolger worden overgedragen.

(bron: KNMT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement