DT News - Netherlands - “Wij verkopen geen implantaten” - heroverweging nodig

Search Dental Tribune

“Wij verkopen geen implantaten” - heroverweging nodig

(foto: Canva/nantonov)
Franziska Beier, Dental Tribune International

Franziska Beier, Dental Tribune International

ma. 29 november 2021

Bewaar

Directe belasting van tandheelkundige implantaten wordt in toenemende mate aangeboden als routinemethode in de implantologie. Volgens dr. Mauro Labanca zou hier echter met meer voorzichtigheid mee om moeten worden gegaan, aangezien onderzoek heeft laten zien dat de succespercentages niet altijd overeenkomen met die van de traditionele methodes. Dental Tribune International sprak afgelopen maart met dr. Labanca over hoe kwalitatieve zorg gegarandeerd kan worden in combinatie met de toepassing van wetenschappelijk bewezen tools.

Meer en meer algemeen practici voeren implantologische behandelingen uit, en behandel- en hersteltijden worden steeds korter. Bewegen we in uw opinie eerder achterwaarts dan voorwaarts in de tandheelkundige implantologie?
Je wijst op een heel belangrijk punt. Ik heb het gevoel dat we geconfronteerd worden met een tijd in de maatschappij waarin we verwachten alles wat we nodig hebben onmiddellijk te ontvangen. Patiënten en tandartsen beelden zich in dat ook de biologie deze regels kan volgen. Dat is, uiteraard, een grote vergissing, die relatief vaak resulteert in falen. Mij komen te vaak voorstellen ter ore die meer op marketing gericht zijn dan op geneeskunde. We moeten teruggaan naar de basis: we bieden klinische oplossingen; we verkopen geen implantaten! Als we iets langer moeten wachten voor een beter resultaat op de lange termijn, dan zal dat betere resultaat onze beslissing altijd rechtvaardigen.

In een editorial in 2020 stelde u dat het veel beweringen over nieuwe producten of methodes voor de tandheelkundige implantologie aan voldoende wetenschappelijke ondersteuning ontbreekt. Is dit ook het geval voor claims over directe belasting?
Absoluut, ja. In het verleden waren we gewend een lange tijd te wachten om resultaten te verkrijgen die daadwerkelijk waren gebaseerd op bewijs. Nu zijn we te snel met het goedkeuren van nieuwe klinische procedures of producten en nemen we niet de vereiste tijd om hun langetermijnbetrouwbaarheid te verifiëren.

Hoe kunnen tandheelkundige professionals zowel goede kwaliteit en de beste uitkomst van implantaatbehandelingen verzekeren als – zoals u het u in uw webinaromschrijving noemt – hun geweten toepassen?
Ik zie te vaak dat collega’s, ongeacht hun leeftijd, meer interesse tonen in aanlokkelijk zijn, in het voorstellen van de meest vernieuwende oplossing of in het inwilligen van verzoeken van patiënten dan in het zijn van een medische professional met als enige intentie het vinden van de beste oplossing, in overleg met de patiënt. Ik herinner me nog goed dat we, toen ik onderwijs gaf over evidence-based tandheelkunde, relatief snel van dat concept wegbewogen, naar het concept van ‘patiënt-georiënteerd bewijs dat ertoe doet’ (ook wel ‘POEMS’: Patient-Oriented Evidence that MatterS). Dat is wat we altijd moeten overwegen: patiënten hebben passende oplossingen nodig.

In uw webinar spreekt u ook over het meten van de Implantaat Stabiliteit Quotiënt (ISQ) en over de resonantiefrequentieanalyse van Osstell. Hoe kunnen deze instrumenten tandheelkundige professionals steunen in het proces van besluitvorming?
Verrassend genoeg zien we ISQ-metingen nog steeds als een nieuw instrument! Terwijl het zo’n oud concept is, het is goed onderzocht en al jarenlang gevalideerd en gedocumenteerd in vele artikelen. Het is een onmisbare methode om de primaire stabiliteit van het implantaat, de belangrijkste parameter van succes, objectief te evalueren. Het helpt de tandarts om de juiste beslissingen te maken over chirurgische procedures en over de timing van postoperatieve procedures. Bovendien is het heel bruikbaar bij de uitleg aan de patiënt over wat we doen en waarom we dat doen. Ondanks het feit dat we dit fantastische instrument hebben, en dat veel clinici directe plaatsing van implantaten na extractie of directe belasting voorstellen, zijn deze systemen nog steeds in te weinig praktijken beschikbaar.

Noot van de redactie: De webinar, getiteld ‘Immediacy: Always properly performed?’, is terug te kijken op de website van de Osstell Campus. Registratie op de website is verplicht en gratis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement