Informeer patiënten vooraf over coronatoeslag

Search Dental Tribune

Informeer patiënten vooraf over coronatoeslag

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
(foto: Canva/Andrea Piacquadio)
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

wo. 14 oktober 2020

save

UTRECHT – Eind juli gaf de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gehoor aan de dringende oproep van de Mondzorgalliantie om in een tijdelijke toeslag te voorzien voor de meerkosten die de corona-uitbraak meebrengt. Vanaf 1 augustus mag een toeslag van € 4,26 per patiënt worden gedeclareerd. Patiënten lijken daarvan echter onvoldoende op de hoogte.

De NZa doet op haar website melding van een verhoogd aantal meldingen en vragen vanuit de mondzorg. De coronatoeslag leidt bij patiënten kennelijk tot verwarring. Vandaar deze heldere aanbeveling van de NZa: “Het is nadrukkelijk de bedoeling dat patiënten vooraf weten waar zij aan toe zijn en geïnformeerd worden over deze toeslag, bijvoorbeeld in de afspraakbevestiging.” De NZa stuurt mondzorgaanbieders over wie een melding binnenkomt een brief, met het verzoek hun patiënten duidelijk te informeren over de toeslag. Mondzorgaanbieders zijn overigens niet verplicht de toeslag in rekening te brengen, meldt de zorgautoriteit. Ze heeft de brancheorganisaties verzocht de afspraken rond de coronatoeslag bij hun leden onder de aandacht te brengen.

De ANT stimuleert haar leden patiënten goed voor te lichten op dit punt. Dit te meer omdat patiënten met een aanvullende verzekering deze toeslag in sommige gevallen vergoed krijgen; patiënten zonder tandartsverzekering betalen de toeslag echter zelf. De ANT adviseert daarom: licht de toeslag mondeling toe, of voeg aan de afspraakbevestiging een standaardtekst toe, getiteld: Toeslag voor extra maatregelen in verband met SARS-CoV-2. Deze tekst is te vinden op de websites van de ANT en KNMT.

Ook de KNMT heeft haar leden via een nieuwsbericht op de website en nieuwsbrieven geattendeerd op het belang van informatie aan patiënten op dit punt. De KNMT bood ook een standaardvermelding aan voor op het wachtkamerscherm. Het bericht aan patiënten zelf, al vanaf eind juli te vinden op www.allesoverhetgebit.nl, is vanwege de oproep van de NZa nog eens geüpdatet.

NVM-mondhygiënisten heeft het bericht dat door de partijen binnen de Mondzorgalliantie gezamenlijk was opgesteld, direct onder haar leden verspreid. Ook NVM-mondhygiënisten vindt het vanzelfsprekend dat áls je de keus maakt de toeslag te berekenen, je patiënten daar vooraf helderheid over biedt.

(bron: NZa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement