DT News - Netherlands - Wat vinden tandartsen en mondhygiënisten van het Integraal Zorgakkoord?

Search Dental Tribune

Wat vinden tandartsen en mondhygiënisten van het Integraal Zorgakkoord?

Foto: (Canva/Andrea Piacquadio)
Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

di. 4 oktober 2022

Bewaar

Met het Integraal Zorgakkoord (IZA) wil het ministerie van VWS de groeiende zorgkosten de komende vier jaar niet verder laten stijgen. Voor het eerst maken zoveel partijen over de hele breedte van de zorg afspraken over de koers voor de komende jaren. Bij de onderhandelingen voor het akkoord is de mondzorg niet betrokken, maar is dit terecht? Dental Tribune vroeg om een reactie van de KNMT en van NVM-Mondhygiënisten.

Het IZA is bedoeld om de zorg in de toekomst voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden en de kwaliteit te verbeteren. In het 135 pagina’s tellende document is onder andere afgesproken dat er meer wordt ingezet op preventie en dat het voor zorgverleners aantrekkelijk moet zijn en blijven om in de zorg te werken. Verder is afgesproken dat partijen intensiever met elkaar moeten samenwerken en dat de eerstelijnszorg versterkt moet worden. Alle betrokken zorgsectoren hebben inmiddels het akkoord ondertekend, behalve de huisartsen.

De KNMT laat in een reactie weten dat ze graag betrokken was geweest bij de onderhandelingen voor het IZA. Mondzorg valt immers ook onder de noemer zorg. “De KNMT is blij te horen dat het IZA de nadruk legt op preventie in de zorg. Dit betekent echt niet dat er geen werk aan de winkel is,” laat een woordvoerder in een reactie weten. De KNMT geeft aan dat meer aandacht voor preventie in de mondzorg hard nodig is, omdat veel kinderen niet naar de tandarts gaan.

Ook uit de KNMT haar zorgen over de verlaging van de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Deze maatregel gaat VWS uitwerken voor 1 juni 2023. “Veel patiënten met een prothetische of implantologische hulpvraag worden nu al gedwongen verder te reizen naar een gecontracteerde zorgaanbieder. Verdere aanscherping zal dit probleem alleen maar groter maken. De relatie met de eigen behandelaar dient leidend te zijn,” aldus de woordvoerder van de KNMT.

NVM-mondhygiënisten roept in een reactie op Prinsjesdag op tot een “overkoepelende en samenhangende visie op preventie” van het kabinet. “Mondhygiënisten zien immers steeds meer dat zorgmijding en slechte gebitten een nauwe samenhang hebben met de dalende koopkracht en oplopende armoede bij gezinnen met lagere en middeninkomens.” NVM-mondhygiënisten benadrukt dat samenwerking tussen de verschillende zorgprofessionals in de eerste lijn een voorwaarde voor preventie is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement