AG.Live CON belicht de belangrijkste trends binnen de transformatie van de tandheelkun-debranche

Search Dental Tribune

AG.Live CON belicht de belangrijkste trends binnen de transformatie van de tandheelkun-debranche

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
De voordelen van digitalisering liggen voor de hand, aldus de experts van het panelgesprek tijdens AG.Live CON. Van links naar rechts: prof. dr. Florian Beuer, Siegbert Witkowski, prof. dr. Daniel Edelhoff, dr. Wolfgang Reim, prof. dr. Jan-Frederik Güth, Andreas Kunz, prof. dr. Andreas Moritz, Falko Noack. (foto: Amann Girrbach)
Amann Girrbach

Amann Girrbach

ma. 10 mei 2021

save

De digitalisering binnen de tandheelkundebranche is niet te stoppen. Het is de voorbode van verandering en biedt enorm veel nieuwe mogelijkheden. Het feit dat veel tandtechnici en tandartsen de kansen met beide handen willen aangrijpen, blijkt wel uit het grote aantal deelnemers aan AG.Live CON op 20 tot 24 april. 38 internationale sprekers presenteerden tijdens een tal van live-presentaties en discussies de blauwdrukken voor een nieuwe dimensie van de tandheelkundebranche.

De voordelen van digitalisering liggen voor de hand, zoals prof. dr. Daniel Edelhoff uitlegde in het panelgesprek: “Bij steeds meer klinische werkprocessen worden analoge stappen vervangen door digitale technologie, wat enorme voordelen oplevert: vereenvoudiging van processtappen, reproduceerbaarheid en een hoge mate van voorspelbaarheid.” Binnen het panel kwam daarbij wel als belangrijk aandachtspunt de communicatiekloof tussen tandtechnici en tandartsen naar voren. “Tandtechnische laboratoria hebben de afgelopen decennia flink geïnvesteerd in de digitalisering op het gebied van CAD/CAM. Maar op het moment dat de tandarts erbij komt kijken, is het tegenwoordig meestal gedaan met de digitalisering”, zoals meester-tandtechnicus Andreas Kunz het tijdens het panelgesprek verwoordde. De experts waren het er unaniem over eens dat het grootste manco hem momenteel zit in het op een zinvolle manier combineren van alle beschikbare patiëntgegevens, om vervolgens een patiëntspecifieke behandeling te kunnen aanbieden.

Meer dan de som der delen

Van belang is daarbij teamwork, ten behoeve van de patiënt. “Een complexe restauratie vraagt om een zeer competente partner in het laboratorium en een al net zo competente tandarts. Hun gecombineerde expertise is dan meer dan de som der delen,” benadrukte prof. dr. Florian Beuer. Het doel moet zijn dat beiden hun krachten op de best mogelijke manier weten te bundelen.

Dat is precies de missie die Amann Girrbach heeft geformuleerd en die, na vijf jaar aan ontwikkelingswerk, nu zijn beslag krijgt in de lancering van AG.Live, het grootste digitaliseringsoffensief uit de geschiedenis van het bedrijf. Dit webgebaseerde portaal ten behoeve van de samenwerking tussen tandtechnische laboratoria en tandartsen biedt perfecte digitale serviceverlening op alle niveaus. Om een voorbeeld te noemen: AG.Live zal als centraal instrument voor digitaal casusbeheer, netwerk-, infrastructuur- en materiaalbeheer, ondersteuningsmodule en kennisdatabank geleidelijk de plaats gaan innemen van het eerdere C3-klantenportaal.

Enerzijds zorgt het platform voor een netwerk tussen de machines en materialen in het laboratorium, waardoor processen eenvoudiger worden en de kwaliteit en reproduceerbaarheid toenemen. Het grootste voordeel ervan is echter de link naar een groeiend, wereldwijd netwerk van digitaal werkende tandheelkundigen. Op die manier wordt de interdisciplinaire kloof tussen tandartsen en tandtechnici gedicht en wordt toekomstgerichte samenwerking eenvoudiger. Binnen dit netwerk van geoptimaliseerde en nieuwe partnerschappen kunnen de deelnemers zich richten op hun eigen sterke kanten en zichzelf daarbij beter positioneren op de markt.

Uitbreiding van de digitale Ceramill CAD/CAM-workflow naar de tandarts

AG.Live vormt bovendien de basis en interface voor het Ceramill Direct Restoration System (DRS), een systeem voor het maken van directe restauraties waarmee Amann Girrbach de digitale Ceramill CAD/CAM-workflow uitbreidt naar de tandarts. Lees voor een uitgebreide omschrijving het onderstaande artikel.

AG.Live, DRS en alle andere digitaliseringsoplossingen van Amann Girrbach ondersteunen praktijken en laboratoria bij de reis waar prof. dr. Jan-Frederik Güth in zijn samenvatting van het panelgesprek de volgende omschrijving van gaf: “Patiëntgericht, gefocust, gepersonaliseerd, teamgericht, vereenvoudigd en digitaal daar gaat de reis heen.”

Alle bijdragen zijn nog altijd gratis beschikbaar via show.aglivecon.digital.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement