EU-opsporingsbevel kan vertrouwensrelatie tandarts-patiënt schaden

Search Dental Tribune

EU-opsporingsbevel kan vertrouwensrelatie tandarts-patiënt schaden

(foto: Canva/studioroman)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

ma. 25 oktober 2021

Bewaar

UTRECHT – In de strijd tegen de misdaad komt de Europese Commissie met een voorstel dat autoriteiten verregaande bevoegdheden verleent. Onderdeel daarvan is het direct opvragen van data. Het gaat daarbij ook om medische gegevens. De Council of European Dentists (CED) vindt dat dit voorstel de geheimhoudingsplicht van (tand)artsen en het recht op bescherming van patiëntengegevens in gevaar brengt.

Het voorstel van de Europese Commissie heet voluit het ‘Europees bevel tot verstrekking en het Europees bevel tot bewaring van elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken’. Het voorstel is voortgekomen uit een oproep van de Europese Raad in 2016 om de samenwerking te bevorderen tussen opsporingsautoriteiten van EU-lidstaten en serviceproviders die in niet-EU landen gevestigd zijn. De Raad drong toen ook aan op een oplossing voor problemen omtrent jurisdictie op het internet.

De CED, waar ook de KNMT lid van is, maakt zich grote zorgen over de huidige ontwikkelingen. Aangezien veel patiëntengegevens in een dataysteem of -platform - en dus online - zijn opgeslagen, kunnen deze onder het Europese bevel ook zonder tussenkomst opgevraagd worden door opsporingsautoriteiten. Dit zou vertrouwensrelaties tussen (tand)arts en patiënt ernstig kunnen schenden, meent de CED. Bovendien vormt het voorstel volgens de CED een bedreiging voor het recht op bescherming van persoonsgegevens van de patiënt en is het niet in lijn met de geheimhoudingsplicht waar (tand)artsen zich aan moeten houden.

De Council of European Dentists heeft zich aangesloten bij de Europese artsenorganisatie CPME om hun tegengeluid meerstemmig te laten klinken. Gezamenlijk roepen ze de Europese Commissie op om medische beroepen uit te zonderen van de regeling.

(bron: KNMT.nl, eur-lex.europa.eu)

One thought on “EU-opsporingsbevel kan vertrouwensrelatie tandarts-patiënt schaden

  1. eddy De Valck says:

    De mogelijkheid tot direct opvragen van het tandheelkundige dossier van een patiënt door een forensisch odontoloog, belast door een magistraat met onderzoek tot identificatie, kan een belangrijke meerwaarde geven aan het identificatie onderzoek. Het zou alleszins de onzekerheid omtrent het lot van hun geliefde voor de families merkelijk kunnen beperken en de wachttijd vooraleer tot identificatie kan worden geconcludeerd inkorten. Een centraal beheerd databestand van de tanddossiers zou in elk geval hierbij een enorme meerwaarde bieden evenzeer als duidelijke wetgeving omtrent inhoud en bijhouden van een tandheelkundig patiënten dossier. Als hoofdodontoloog van het Belgische DVI team hebben we dit in het verleden helaas maar al te vaak moeten vaststellen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement