Dental Tribune Netherlands

Beroering in de mondzorg leidt tot spoedoverleg

By Kees Adolfsen
March 31, 2020

HOUTEN – In alle onduidelijkheid die heerst in de mondzorg rond de coronacrisis neemt de beroering stevig toe. Bij de benadering van onder meer betrokken ministeries, de NZa en Zorgverzekeraars Nederland trekken de mondzorgkoepels ten dele gezamenlijk op. Een brief van de KNMT van zaterdag jl. is echter slecht gevallen bij de collega-koepels.

ANT, KNMT, NVM-mondhygiënisten en ONT (tandprothetici) trekken samen op in de vorming van een wetenschappelijke commissie die de koepels eenduidig gaat adviseren over onder meer infectiepreventie gedurende de coronacrisis. Deze adviezen kunnen een rol spelen bij het hervatten van de reguliere mondzorg.
De ANT is in overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over de bijdrage die verzekeraars kunnen leveren ten aanzien van de omzetderving en potentiële liquiditeitsproblemen van tandartspraktijken. Volgens het Financieele Dagblad is die omzetderving in de mondzorg het hoogst van de hele zorgsector: 95%. ZN kondigde ondersteunende maatregelen aan, maar maakte daarbij aanvankelijk onderscheid tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgverleners. Dat onderscheid is inmiddels van tafel.

Vanzelfsprekend worden de zorgen omtrent omzetderving en liquiditeitsproblemen branchebreed gedeeld. De twee tandartskoepels hebben op dit punt beide opvallend actie ondernomen afgelopen weekend. De ANT riep tandartsen, mondhygiënisten en praktijkhouders op zich te melden bij de NZa wanneer zij faillissement vrezen door het uitblijven van financiële steunmaatregelen. Vanwege de stroom van mails die deze oproep opleverde moest de webpagina van de NZa zondagavond offline worden gehaald. Naar aanleiding van de vele meldingen wordt woensdag 1 april een spoedberaad ingelast tussen VWS, NZa, ZN en de mondzorgkoepels.

De KNMT stuurde zaterdag jl. de ministers Van Rijn en De Jonge een brief waarover Dental Tribune eerder berichtte. Hierin werd onder meer aangegeven dat tandartspraktijken mogelijk vanaf 6 april weer volledig opengaan wanneer duidelijke beleidskeuzes en maatregelen uitblijven. Deze brief werd verstuurd zonder overleg met de andere koepels. ANT, ONT en NVM-mondhygiënisten hebben zich gedistantieerd van de lijn van de KNMT. De drie koepels hebben zich verenigd in de ‘Mondzorgcoalitie’ en willen een ‘constructiever geluid’ laten horen. Deze coalitie heeft inmiddels een public-affairsbureau in de arm genomen dat ervaring heeft in het onderhandelen over steunmaatregelen in de zorg.

(bronnen: ANT en KNMT)

1 Comment

  • W.A.L. Huijsmans says:

    De mondzorg staat boven aan de lijst van risico beroepen bij overdracht van Covid 19. Mondzorgpraktijken lopen groot risico op faillissement wanneer financiële compensatie uitblijft na 6 april. Wanneer er geen duidelijkheid komt in deze, is de brief van de KNMT een pressiemiddel. Er dient snel duidelijkheid te komen, anders nemen praktijken zelfstandig beslissing de werkzaamheden te hervatten met alle risico’s van dien. De schuldvraag ligt nu bij de overheid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 4, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International