Dental Tribune Netherlands
News
NZa geeft tips over communicatie zorg in coronatijd

August 26, 2020 | News

UTRECHT – Hoe communiceer ik met mijn patiënten over de reguliere zorg in coronatijd? Die vraag heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwerkt in twee documenten: de informatiekaart Samen starten we de gewone zorg op: hoe informeer ik mijn patiënten? en de NZa-Special Communicatie met patiënten in coronatijd. De zorgautoriteit geeft erin tips en voorbeelden.

Slechte mondhygiëne beïnvloedt mogelijk covid-19-test

August 19, 2020 | News

Een slechte mondhygiëne kan er mogelijk toe leiden dat klinisch herstelde covid-19-patiënten gedurende langere tijd positief blijven testen op het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek, gepubliceerd in Special Care in Dentistry.

advertisement
Nu de reguliere zorg is hervat: waar staan we?

August 19, 2020 | Interviews | News

Op 22 april 2020 gingen mondzorgpraktijken weer open voor reguliere zorg. Hoe is het voor mondzorgprofessionals om onder huidige omstandigheden in het coronatijdperk de draad weer op te pakken? Dental Tribune ging op onderzoek uit.

Mondzorgadvies WHO geldt niet voor Nederland

August 19, 2020 | News

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept op om niet-essentiële tandartsbezoeken uit te stellen in landen waar voorlopig zonder strikte leidraad wordt gewerkt. In Nederland werd echter in april al een coronaleidraad opgesteld en geldt het advies van de WHO niet.

Machtigingsaanvraag via Vecozo niet meer verplicht bij VGZ

August 18, 2020 | News

UTRECHT – Na overleg met de KNMT heeft zorgverzekeraar VGZ de verplichting over een machtigingsaanvraag aangepast. Mondzorgaanbieders worden niet langer verplicht, maar verzocht een machtigingsaanvraag voor niet-gecontracteerde mondzorg bij VGZ uitsluitend digitaal via Vecozo in te dienen.

advertisement
DHIN, the place to be!

August 17, 2020 | Advertorial

Achter de afkorting DHIN (Dental Health International Nederland) gaat een team van gedreven vrijwilligers schuil. Zij zamelen overtollig geworden tandheelkundige materialen in en reviseren deze waar nodig.

“Ze liepen van heinde en verre naar de hoofdstad voor hulp”

August 11, 2020 | Interviews | News

Jaarlijks reizen Nederlandse mondzorgprofessionals af naar ontwikkelingslanden om ondersteuning te bieden in de vorm van noodhulp en preventie. Dit blijkt noodzakelijk, aangezien veel lokale inwoners met ernstige mondgezondheidsproblemen kampen en dentale zorg slechts beperkt toegankelijk is. Tandartsen Madelyn Penders, Vivian Trommelen en Mark van de Ven, allen werkzaam bij Clinias Breda, deden meermaals vrijwilligerswerk in derdewereldlanden. Zo reisde Penders af naar Tanzania en Bangladesh, ging Trommelen tweemaal naar Gambia en heeft Van de Ven drie keer in Indonesië gewerkt. Welke mondgezondheidsproblemen troffen ze aan? En welke kennis en vaardigheden hebben ze opgedaan? Dental Tribune sprak met hen.

Klachten bij gezinsleden verduidelijkt in Leidraad 4.01

August 11, 2020 | News

UTRECHT – Vanwege verwarring onder mondzorgverleners over welke patiënten behandeld moeten worden volgens de werkinstructie Spoedzorg covid-19 in de tandartspraktijk, en welke patiënten op reguliere wijze behandeld kunnen worden bij klachten bij gezinsleden die passen bij covid-19, is de Leidraad Mondzorg Corona aangepast. In de nieuwe versie 4.01 is de omschrijving verduidelijkt.

advertisement
Gevolgen van Wtza voor mondzorg

August 10, 2020 | News

DEN HAAG – De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) op 9 juni 2020 als hamerstuk afgedaan. In de wet wordt het toezicht op zorgaanbieders geregeld en worden eisen gesteld waaraan de aanbieders moeten voldoen om zorg te mogen verlenen. Op deze manier kan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) fraude in de zorg beter aanpakken. Alle zorgaanbieders worden zo beter in beeld gebracht bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De Wtza vervangt de Wet toelating zorginstellingen (WTZi).

Tijdelijke toeslag mondzorgaanbieders voor extra kosten door corona

July 31, 2020 | News

Omdat mondzorgaanbieders extra kosten maken door de uitbraak van het coronavirus heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een nieuwe prestatie vastgesteld. Per patiënt kunnen aanbieders in de mondzorg een toeslag van €4,26 in rekening brengen. Het gaat om gemaakte kosten bij dienstverlening aan individuele patiënten, zoals het beoordelen van de gezondheidssituatie voorafgaand aan de behandeling.

73% van de patiënten liegt tegen tandarts

July 29, 2020 | News

Ruim 41% van de patiënten schaamt zich ervoor, maar toch liegt het gros van de patiënten tegen de tandarts. Dit blijkt uit onderzoek van DentaVox. Meestal liegen mensen over het nuttigen van ongezond voedsel en drinken en hun mondhygiëne. Zo geeft 20% van de ondervraagden toe te liegen over tweemaal daags tandenpoetsen.

Compensatie voor mondzorgaanbieders in langdurige zorg

July 29, 2020 | News

DEN HAAG – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) breidt de compensatieregeling voor de langdurige zorg uit. Aanbieders die mondzorg bieden aan Wlz-cliënten komen nu ook in aanmerking en kunnen een vergoeding krijgen voor de doorlopende kosten die zij tijdens de corona-uitbraak hebben gemaakt.

advertisement
Twee nieuwe hoogleraren mondgezondheid en preventie

July 28, 2020 | News

In het kader van het Fenna Diemer-Lindeboom leerstoelenprogramma bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) zijn twee nieuwe hoogleraren benoemd. Dagmar Else Slot is benoemd tot hoogleraar Preventie in de mondzorg, in het bijzonder de klinische toepassing. Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) heeft met deze benoeming een primeur te pakken. Slot is verbonden aan de sectie Parodontologie van ACTA en is de eerste mondhygiënist die benoemd wordt tot hoogleraar. Monique van der Veen is benoemd tot hoogleraar Monitoring in mondgezondheid en preventie.

Ach, meneer

July 22, 2020 | News

Ik was voor mijn doen ongebruikelijk vroeg op en ging de hond uitlaten. In het park, op een kunstmatige heuvel - want natuurlijke heuvels heb je niet in mijn woonplaats - stond een bankje met uitzicht op een lager gelegen vijver, waarin een eendenechtpaar luid snaterend het verse nageslacht de beginselen van het overleven bijbracht. Ik ging zitten op het bankje om te genieten van de ochtendzon.

KNMT en ANT tekenen intentieverklaring samengaan

July 10, 2020 | News

UTRECHT – Op 6 juli hebben de besturen van de KNMT en ANT een intentieverklaring ondertekend om het voornemen om beide verenigingen te fuseren te bekrachtigen. Als de leden van beide verenigingen instemmen, gaan de beroepsverenigingen per 1 januari 2021 verder als één.

Nog geen duidelijkheid over opleidingscapaciteit

July 10, 2020 | News

DEN HAAG - Minister Martin van Rijn (Medische zorg) heeft eind juni in een Notaoverleg laten weten dat het kabinet na de zomer met een reactie op het advies van het Capaciteitsorgaan over het aantal opleidingsplaatsen voor Tandheelkunde komt. Eerder stelde hij voor de zomer een reactie te willen geven. Het overleg met minister Slob (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vraagt echter meer tijd dan verwacht.

Nog veel mythes over gezond voedsel voor gebit

July 9, 2020 | News

Het is inmiddels bekend dat bepaalde voeding niet bevorderlijk is voor de mondgezondheid. Toch hebben veel mensen de gewoonte ongezond te eten. In dat kader deed marktonderzoeker DentaVox – via een wereldwijde enquête – onderzoek naar het bewustzijn van de relatie tussen voeding en mondgezondheid.

KNMT en ANT dringen aan op meer tandartsen

July 1, 2020 | News

AMSTERDAM/UTRECHT - De KNMT en ANT vragen de Tweede Kamer er bij minister Van Rijn (Medische Zorg) op aan te dringen om meer tandartsen op te leiden. Dat doen ze per brief van 24 juni. Directe aanleiding is een bijgesteld advies van het Capaciteitsorgaan.

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 7, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International